Hogyan tanítunk?

Kis létszámú csoportok

A Nyelvek játszva Nyelviskolában kis létszámú csoportokban folyik az oktatás, általában 3-6 fős egy csoport. Ez a hagyományos tanfolyami oktatásnál sokkal hatékonyabb tanulási forma, hiszen mindenki szóhoz jut az órán, mindenkinek lehetősége van beszédkészsége fejlesztésére, miközben megvalósulhat a személyre szabott odafigyelés és fejlesztés is.

Nyelvek játszva nyelviskola Budaörs

Motiváció

A kis létszámú csoportok másik előnye a magánórákkal összehasonlítva, – a kedvezőbb áron túl – hogy a többiekkel való tanulás lehetővé teszi a pármunkát, csoportmunkát, párbeszédek, szituációk eljátszását, érdekesebb, színesebb feladatokat oldhatunk meg együtt. A jó társaság átlendít az esetleges nehézségeken, motivál, így szívesebben tanuljuk a nyelvet.

nyelvek játszva nyelviskola

Szórakoztató, örömteli nyelvtanulás

Óráink jó hangulatúak, a támogató, oldott légkörben a nyelvi gátlások eltűnnek.

Sok érdekes, kreatív feladattal színesítjük az órákat, kooperatív módszereket alkalmazunk, sokszor projekt jellegű feladatokat oldunk meg, hogy élvezetes legyen a nyelvtanulás.

nyelvek játszva nyelviskola

Leghatékonyabb módszerek és tananyagok

Nyelvóráink változatosak, a legkorszerűbb módszereket és tankönyveket használjuk, sok érdekes, kreatív feladattal kiegészítve. Rengeteg német és angol nyelvű társasjáték, kártyajáték, szókártya, kirakó, memóriajáték, mesekönyv és könnyített olvasmány áll rendelkezésre a tanulás szórakoztatóbbá tétele érdekében. Rövid online feladatokkal, videókkal, dalokkal is színesítjük az órákat.

Nyelvek játszva nyelviskola Budaörs

Kommunikatív nyelvtanulás

A mindennapi életben valóban hasznosítható nyelvtudás elérése a célunk, így a szókincsbővítést, a beszédkészség fejlesztését kiemelten fontosnak tartjuk. Ehhez hozzátartozik a mindennapi életben hasznos párbeszédek gyakorlása, szituációk eljátszása is.

Minden csoportban törekszünk az angol/ német nyelvű óravezetésre.

Extra szolgáltatások

Óvodás és kisiskolás csoportjainknál minden foglalkozás után rövid összefoglalót küldünk e-mail-ben a szülőknek az órán tanultakról, és megküldjük az órán látott dalok, videók, mesék linkjét is, hogy ezeket otthon újra megnézve gyorsabban rögzüljenek a nálunk tanultak.

Tanév végén igény szerint részletes szöveges értékelést adunk a szülőknek gyermekük nyelvi fejlődéséről.

Ingyenes könyvkölcsönzési lehetőséget biztosítunk tanítványaink számára több száz kötetes, német és angol nyelvű könyvekből álló könyvtárunkból.